Skip to content

2015 hooaja kokkuvõte

IMG_2681

2015. aasta kevad-suvi-sügisel oli linamuuseum “päriselt” külastajatele avatud – kui aastatel 2011.-2014. olime lahti ainult kindlate sündmuste ja ettevõtmiste ajal, siis sel aastal olid uksed pidevalt vallali.
Mis sai tehtud?
•  Mais valmis muuseumis film “Linaseemnest kangani”; film käsitleb kiulina kasvatamise kõiki etappe alates seemne külvamisest kuni ketramiseni. Filmi näidatakse muuseumi külastuse raames. Filmis ja monteeris Paul Nurme;; toetas Kultuurkapital, Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Prastuli Selts.
•  Mais külastas muuseumi Roheliste rattaretke ajal umbes 1000 inimest.
•  Juunis toimus teist korda rahvusvaheline soome-ugri filmifestival FUFF II. Nelja päeva jooksul linastus ligikaudu 50 filmi, toimusid õpitoad ja rahvamuusika kontserdid, avati fotonäitus. Festivalist võttis osa ligikaudu 300 inimest, nende hulgas 20 soome-ugri väikerahvaste ja muude rahvuste esindajat. Festival leidis kajastust muu hulgas ka riiklikus uudistekanalis. Toetas Hõimurahvaste Programm, Kultuurkapital, Eesti Filmi Instituut, Misso vald ja Prastuli Selts, ning sponsorid erasektorist.
•  Juulis toimus muuseumi avatud uste päev, kus sai kuulata loengut Siksälä kalme tekstiilipärandist, võtta osa ketramise ja keskaegsete ehete valmistamise õpitoast lastele ja noortele, proovida püsttelgedel kudumist ja palju muud. Avatud uste päeva tegevused olid külastajale tasuta. Toetas Kultuurkapital, Misso vald ja Prastuli Selts. Osavõtjaid 100 inimest.
•   Augustis osalesime kolmandat aastat järjest Seto Külävüü kostipäival ehk kohvikutepäeval, mida külastas ligikaudu 300 inimest.
Lisaks ülatoodule külastas muuseumi 500 inimest; linatöid käisid tegemas Tartu Kõrgema Kunstikooli praktikandid jne. Kokku käis muuseumis 1200 inimest, lisaks Roheliste rattaretkel osalejad.