Skip to content

Projektid

Aastatel 2010.-2012. tegeles Prastuli Selts peamiselt Tsiistre Linamuuseumi arendamisega, mis on jaotatud etappidesse:
1. I etapp – Prastuli talu rehehoone rekonstrueerimine: katuse ehitus ja palgivahetus.
Linamuuseumi projekti I etapis ehitatakse Prastuli talu rehehoonele uus katus ja vahetatakse välja kahjustada saanud palgid. Projekti elluviimise käigus teostatakse ehituse järelevalve ja ehitusobjekti tähistamine vastavalt ELi nõuetele.
– Projekti rahastab PRIA ja Prastuli Selts; ellu viidud: mai 2011. a. 2.
II etapp – Tsiistre Linamuuseumi kodulehe loomine.
Registreeritakse Tsiistre Linamuuseumi koduleht aadressil linamuuseum.ee; sõlmitakse leping kodulehe haldajaga. Luuakse kodulehele kujundus ja sisu, et anda Linamuuseumi tegevusest ajakohast ja operatiivset infot. – Projekti rahastab Prastuli Selts, ellu viidud: kevad 2012.
3. III etapp – Uute uste valmistamine; püsiekspositsiooni soetamine.
Projekti III etapis valmistatakse muuseumile uued uksed.
Alustatakse püsiekspositsiooni – linakasvatusega seotud põllumajandusriistade – kogumist. Püsiekspositsioon soetatakse Prastuli Seltsi rahalistest vahenditest ja annetustena.
– Projekti rahastab PRIA ja Prastuli Selts; ellu viidud: detsember 2011. 
4. IV etapp – Elektri- ja valgustussüsteemi rajamine; tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine
Projekti neljandas etapis paigaldatakse Tsiistre Linamuuseumisse kaasaja nõuetele vastav elektri- ja valgustussüsteem ning tulekahjusignalisatsioonisüsteem. – Projekti rahastab PRIA ja Prastuli Selts; viiakse ellu kevadel 2013. a.

Lisaks ülaltoodule alustas Tsiistre Linamuuseum 2011. aasta sügisel huvitegevusega.
5. Kursusega „Tsiistre Linamuuseumi õpitoad: kangastelgedel kudumine” käivitus Linamuuseumi õpitubade sari, kus alustasime Siksälä tekstiilipärandi tutvustamist ja taasloomist. Igal osalejal valmis kursuse lõpuks sõba ja mitmed erinevates tehnikates kangaproovid. Õpitubades osales 14 inimest. Projekti toetas KOP ja Prastuli Selts.
6. Kursuse tulemusel valminud esemeid võis näha muuseumi kureeritud näitusel „Tsiistre Linamuuseumi 14 sõba” Vana-Vastseliina külastuskeskuses maist-augustini 2012. aastal. – Projekti toetas Prastuli Selts.
7. Kangakudumise õpitoad jätkusid 2012. aasta sügisel kursusega „Tsiistre Linamuuseumi õpitoad: sisustuskangaste kudumine”. Õpitubades osales 14 inimest. – Projekt rahastati kursusetasudest ja toetas Prastuli Selts.
8. 2011. aasta sügis: võru keele kursus algajatele. Osales 8 inimest Misso vallast.
9. 2012. aasta sügis: võru keele kursus edasijõudnutele. Osales 6 inimest Misso vallast
Võru keele kursused toimusid koostöös Võru Instituudiga ja rahastati osalustasudest.
10. 2012. aasta mai: „Muuseumiöö Tsiistre Linamuuseumis”. Projekti rahastas KOP ja Prastuli Selts.
11. 2012. aasta augustis sai Maaelu Arengukava Leader meetme raames toetust projekt „Misso vaatab maailma” koostöös Misso Avatud Noorteklubi ja Misso vallaga, mille tulemusel avatakse 2013. aasta suvel Tsiistre Linamuuseumis suvekino ja taastatakse külakino traditsioon Misso vallas, Võrumaal. Projekti rahastab PRIA ja Prastuli Selts.