Skip to content

Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren

images

Võrokõisi 28. Kaika suvõülikuul tulõ timahava Vahtsõliina kihlkunnan Misso vallan Tsiistren 12.–14. põimukuu pääväl. Tsiistret tuntas innekõkkõ Nopri talomeieri, soomõ-ugri filmifestivali, linamuusõumi, tsäimaja ja küläkua perrä.

«Suvõülikoolin kõnõldas tuust, mis Vanal-Võromaal, Misso vallah, Tsiistre nukah oll, om ja mis saa edesi,» kuts suvõülikooli rektri, Misso kandsist peri Tarro Henn huviliidsi paiga pääle kaema ja kullõma.

Suvõülikooli edimädsel pääväl, 12. põimukuul kõnõldas Tsiistrenuka ao- ja kodoluust, linamuusõumist, tuu kandi kotussõnimmist ja tetäs vallalõ vanno pilte näütüs.

Iloõdak om linamuusõumin, kon saa kullõlda ka kandlõtriot Soon/Piho/Lepasson.

  1. põimukuul om juttu umakultuurist: võrokiilsest luudusluulõst, suidsusannast, kõomahla müümisest. Pääle lõunat omma ekskursiooni Misso ja Tsiistrenuka ümbre. Õdagu om küläkua man kontsert, kon astva üles Talna „Liiso“, Oravapoisi’ ja Kalkuna Mari.
  2. põimukuul märgotas suvõülikooli rahvas tuust, miä mi kandi elost edesi saa. Pääteema om tuu, kuis kultuuriperänd tugõ paiklikku ello ja ettevõtlust. Viil kõnõldas tuust, kuis om lännü nuuri maalõtulõminõ Misso kandin, Karulan ja edenese ettevõtmise üle piiri Lätimaal.

Suvõülikooli aigu peetäs ka mõttõtalost teemal «Teemi Võromaa esihindäle elämises!»

Kaika suvõülikuul om mõtõld kõigilõ, kedä huvitas uma maa, uma kiil ja uma inemise. Suvõülikuuli peetäs Vanal-Võromaal 1989. aastast. Nime sai seo Karula kihlkunna Kaika külä perrä, kon oll edimäne suvõülikuul.

Timahavadsõ Kaika suvõülikooli kõrraldas Tsiistre selts, latsioppusõ kõrraldas Võro instituut. Tugõva Rahvakultuuri keskusõ Vana-Võromaa kultuuriprogramm, Kultuurkapital, Misso vallavalitsus, Võro selts VKKF.

Viil tähtsät teedüst

Üümaja

Et magamiskotssist puudus es tulnu, pallõsõ  Tsiistre Selts suvõülikooli rahval võimalusel uma telk ja magamisrõiva üten võtta. Kinkal telki ei olõ, nuu peas üümaja võimalusõ erälde kokko lepmä Raul Auksmanniga Tsiistre seltsist, tel 5229691.

Süümine

Süümine om plaanit Tsiistre tsäimaja man, üts söögikõrd ka Nopri talon. Et süüjide arv olõs täpsembäle teedä, pallõldas osavõtjil suvõülikooli edimädsel pääväl kõigi kolmõ päävä süük vällä osta. Söögikõrd mass 3,5 euro ümbre.

Suvõülikooli buss

Buss Tsiistrele lätt Võrolt Katariina kerigu iist riidi, 12. põimukuul kell 12. Tagasi Võrolõ tulõ buss pühäpäävä, 14. põimukuul kell 13.30.

Teedüst saa www.tsiistre.ee päält, majutuse ja süümise kotsilõ kirota  tsiistre@tsiistre.ee,  programmi kotsilõ või mano küssü: ylikuul@missomaa.ee